Ontstaan

Enkele mensen, gedreven vanuit diverse hoeken, die bij elkaar zijn beland, hebben weloverwogen gekozen om van een droom een doel te maken: een brede buurtschool. In de basis ligt een filosofie en een overtuiging, met één centraal doel: een kind een veilige, prikkelende en boeiende leer-en leefomgeving aanbieden, in een familiale sfeer, waarbij creativiteit, kennis, ecologie, beweging en kwaliteit centraal staan.

FUNDAMENTEN

In brede buurtschool vind je twee termen terug die van belang zijn. Breed slaat op onze visie op onderwijs. Methodescholen baseren zich op bepaalde pedagogische ideeën, meestal vertrekkende vanuit één specifieke pedagoog. 

Basis

De basis van hoe we naar kinderen kijken gebeurt vanuit een holistische benadering. Een kind is een geheel: lichaam en geest. Het één kan niet zonder het ander, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij geloven dat een kind dat zich emotioneel goed voelt, in een warme omgeving, zich optimaal kan ontplooien. Dat vormt de rode draad door de vijf pijlers die we voorop hebben gesteld.