Fundamenten

 

HOE INTERPRETEREN WIJ BREDE BUURTSCHOOL:


In brede buurtschool vind je twee termen terug die van belang zijn.
Breed slaat op onze visie op onderwijs.
Methodescholen baseren zich op bepaalde pedagogische ideeën, meestal vertrekkende vanuit één specifieke pedagoog.
Intussen heeft de term methode een evolutie ondergaan. Buurtscholen, ervaringsgerichte scholen,… vinden onder deze term hun plaats in de onderwijswereld. Meer om meer schoolprojecten kiezen voor een andere aanpak: samen met het team tekenen ze een visie uit, die onder andere inspiratie vindt bij een brede garde binnen de pedagogie. Maar altijd met dezelfde insteek: vernieuwing van de klaspraktijk vanuit een eigen mens- en maatschappijbeeld.

Bij ons krijgt de term breed een extra dimensie. Wij kiezen om flexibel om te gaan met pedagogie. Inspiratie wordt gehaald uit de evolutie van de tijdsgeest en de maatschappij, en door de inbreng van elk persoon die verbonden is aan de school door middel van een intensief participatieplan. Kritisch, reflecterend, creatief en innovatief.

Buurt spreekt een beetje voor zich. Door te kiezen voor een vestiging in de wijk waar het bevolkingsaantal het hoogst is, ondersteunen we de inspanningen die worden geleverd om het capaciteitsprobleem aan te pakken. Vrije schoolkeuze zal op termijn opnieuw een evidentie worden. De wijk heeft echter meer nodig. We gaan dan ook inzetten op de sociale cohesie. Niet alleen de buurtkinderen, maar ook ouders, buurtbewoners, de lokale handelaars en de plaatselijke verenigingen zullen op termijn worden betrokken bij bepaalde facetten van de school en haar werking. Ook na de schooluren streven we naar leven.BETROKKEN OUDERS:

In onze school spelen ouders een grote rol. Zij klussen mee aan de gebouwen en verbeteren in werkgroepen onze werking.

Poetsdienst

Als jonge school hebben we voorlopig geen budget om poetspersoneel aan te werven. Daarom vragen we de ouders om twee zaterdagen per jaar de klas van hun kind te poetsen. De gebouwen zijn daarom zaterdag van 9u tot 11u geopend.

Werkgroepen

In de werkgroepen steken ouders, leerkrachten en eventueel externe vrijwilligers de handen uit de mouwen. Ze zetten zich in om een bepaald aspect van de school beter te maken. Deze groepen zijn voortdurend op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. Wil je aansluiten, mail dan naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of spreek iemand van de werkgroep aan.

  • • Klusjesteam: doet grote en kleine werken aan de gebouwen én zorgt voor de inrichting en onderhoud van de nieuwe speelplaats
  • • ICT-groep: voorziet in computers, netwerk en digitale toepassingen zoals Facebook en website
  • • Feestcomité: organiseert gezellige bijeenkomsten voor ouders of zet acties op poten om de school bekend te maken in de wijk
  • • Mobiliteit: zorgen voor een veilige schoolomgeving en inspraak in het stedelijk beleid