WERKING

 

START EN STOP VAN EEN SCHOOLDAG


We starten de lessen om 8.40 uur en eindigen om 15.25 uur.
Tijdens de dag voorzien we korte pauzes: eentje van 10.20 tot 10.40 en nog een kwartier om 14.40.
Op woensdag is het einde van de schooldag 12.20 uur.

 

EEN MIDDAG IN DE WINDE

 

Onze boterhammetjes eten we samen in de klas, waarna we samen de klas opruimen. De peuters eten iets vroeger ( 11.30 uur) 
waarna ze kunnen slapen. Ook kleuters die nog slaap nodig hebben, krijgen de gelegenheid een dutje te doen. Nadien kunnen ze buiten spelen.
De middagpauze loopt tot 13.30 uur.

 

GEZONDE VOEDING

 

In het kader van onze pijler ecologie, leggen we in onze school een zwaar accent op gezonde voeding.
Om dit democratisch te kunnen organiseren, zorgen wij vanuit de school zelf voor de tussendoortjes, 
zodat u als ouder enkel moet zorgen voor een fantastische lunch.
Ook drank moet niet worden meegesleurd in de boekentas: we zorgen voor water voor iedereen.
In samenwerking met enkele leveranciers zorgen we voor een gevarieerd aanbod van tussendoortjes. 
Dat gaat van fruit over soep, of zelfgebakken brood tot nieuwe ontdekkingen. 
Voor het aanbieden van het tussendoortje zal een kleine forfaitaire kost worden aangerekend per trimester, 
vergelijkbaar met de bedragen van toepassing voor Tutti Frutti. Voordeel is dat u niet langer zelf hoeft in te staan voor het tussendoortje. 
Elk kind krijgt op deze manier hetzelfde aangeboden. De school zorgt ook voor alternatieven ( voedselallergieën).

 

KALENDER

 

Het schooljaar loopt van 1 september tot en met 30 juli.

 

De school is gesloten op volgende dagen:

 • • 4 oktober 2017: facultatieve verlofdag
 • • 20 oktober 2017: pedagogische studiedag
 • • 30 oktober t.e.m. 5 november 2017: herfstvakantie
 • • 25 december 2017 t.e.m. 7 januari 2018: kerstvakantie
 • • 31 januari 2018: pedagogische studiedag
 • • 12 februari t.e.m. 18 februari 2018: krokusvakantie
 • • 12 maart 2018: facultatieve verlofdag (carnaval)
 • • 2 april t.e.m. 15 april 2018: paasvakantie
 • • 27 april 2018: pedagogische studiedag
 • • 1 mei 2018: Dag van de arbeid
 • • 9 mei 2018: facultatieve verlofdag
 • • 10 en 11 mei 2018: Hemelvaart
 • • 21 mei 2018: Pinkstermaandag
 • • 1 juli t.e.m. 31 augustus 2018: zomervakantie

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

De opvang wordt georganiseerd door De Varkensnuit.
• Ochtend: Varkenssnuit van 7u tot 8u. Om 8u gaat de school open.
• Woensdag: De kinderen gaan van de speelplaats naar de Varkenssnuit om 13u.
• Avond: De kinderen gaan van de speelplaats naar de Varkenssnuit om 16u.
• Einde: De Varkenssnuit sluit om 19.00.

Het vieruurtje in de Varkenssnuit is zelf te voorzien, graag in een doosje.

U vindt informatie over openingsuren, prijs en inschrijving op www.halle.be/BKO

 

AFWEZIG

Kleuters:

Komt je kleuter niet naar school, bel dan voor 8u30 het schoolsecretariaat op het nummer 02 426 46 41.

Lagere schoolkinderen:

Vanaf 6 jaar zijn kinderen leerplichtig. Je kind moet elke dag naar school.
Komt je kind niet naar school, bel dan voor 8u30 het schoolsecretariaat op het nummer 02 426 46 41.

Elke afwezigheid moet je verantwoorden:

 • • Maximum 4 kalenderdagen: schriftelijke verantwoording van de ouders nodig. Je kan dit maximaal 3 keer per schooljaar doen. Vanaf de 4de keer is een medisch attest nodig.
 • • Meer dan 4 kalenderdagen: medisch attest nodig. Bezorg het medisch attest of de schriftelijke verantwoording de dag van terugkeer aan het schoolsecretariaat.

 

AANDACHT VOOR DE MOBILITEITSDRUK.

 

Als buurtschool erkennen we een groot probleem: mobiliteit.
We concentreren de toegang van de school tot twee punten: enerzijds de ingang van de Albertstraat, anderzijds willen we focussen op de ingang langs de Halleweg. Deze laatste is een op-en afhaalpunt waar ruimte is om in alle veiligheid afscheid te nemen van je kind en is er een fietsenstalling. Er is een afdak waar er bij regen kan worden geschuild en waar kinderwagens makkelijk kunnen worden geparkeerd. 
Deze ingang is eveneens geschikt voor rolstoelgebruikers.

Aan de school is geen parkeergelegenheid voor wagens voorzien. Wij hopen op een massaal fietsgebruik en verplaatsing te voet. Voor onze werking vertrekken we geheel vanuit het STOP- principe. Eerst Stappen, dan Trappen, dan Openbaar vervoer en ten laatste Persoonlijk vervoer. Hierover volgt later nog meer informatie.

 

BUURTSCHOOL

 

Een buurtschool staat nergens zonder de buurt!

In de aanloop naar de opstart van de school zal je stilaan werkgroepen zien ontstaan. Wij hopen op een intensieve samenwerking met ouders, grootouders en buren. Over dit gedeelte volgt later meer informatie!

 

GODSDIENST? ZEDENLEER?

 

In onze school creëren we ruimte om in plaats van dergelijke vakken cultuurbeschouwing aan te bieden. Cultuurbeschouwing is verweven doorheen de lessen die worden gegeven. Wat is dat eigenlijk?

We leren over de oorsprong van de verschillende culturen, maar evengoed kijken we naar hoe deze culturen samensmelten. We leven tenslotte in een diverse, multiculturele samenleving die ons uitnodigt om hier mee om te gaan. Deze culturen worden onderzocht, bestudeerd en ervaren vanuit de leefwereld van de kinderen. Een ander deel wat cultuurbeschouwing aanrijkt, is stilstaan bij waarden en normen. Het autonome en het kritisch denken worden versterkt. We vertrekken vanuit vertelstof om leermateriaal aan te reiken.

 

TAAL

 

Taal is boeiend. Taal is rijk. Taal is een communicatiemiddel. Het is een denkwijze.
Meertaligheid triggert verschillende hersengebieden, 
zoals dat ook voor muzikanten geldt…
Nederlands is de voertaal in onze school.
Taalinitiatie krijgt een prominente plek in onze school. 
Vanaf de kleutertjes wordt er spelenderwijs taal geïnitieerd. 
Dit wordt verder doorgetrokken in de eerste graad van het lager onderwijs, 
waarna de eigenlijke taallessen zullen worden ingebed in de tweede en derde graad.